I Lab You

lời bài hát i lab you, sáng tác và thể hiện tiên tiên

Nhạc sĩ: Tiên Tiên
Ca sĩ: Tiên Tiên

Nhìn vào mắt em, anh sẽ thấy.
Anh sẽ thấy được mình trong đấy.
Trong anh, trong em, trong ta, trong nhau.

Còn bao tiếng yêu này chưa nói.
Sợ mai bỗng tan thành mây khói.
No no no..

Thiên đường có đâu xa,
Chỉ cần ở bên ta.
Muôn nơi đâu đâu cũng sẽ là nhà.

(Close your eyes,
Open your mind
Tell me what’s your feeling now?) x2

I lab you,
I lab you babe.
Yêu anh em quên đường đi lối về.
I lab you,
I lab you babe.
(Không anh bên em đêm dài đến thế. ) x2

——

Ngày mai nắng lên em sẽ nói,
trời không nắng em kệ vẫn nói.
I lab you, I lab youuuu.

Còn bao tiếng yêu này chưa nói.
Sợ mai bỗng tan thành mây khói.
No no no..

Thiên đường có đâu xa,
Chỉ cần ở bên ta.
Muôn nơi đâu đâu cũng sẽ là nhà.

(Close your eyes,
Open your mind
Tell me what’s your feeling now?) x2

I lab you,
I lab you babe.
Yêu anh em quên đường đi lối về.
I lab you,
I lab you babe.
(Không anh bên em đêm dài đến thế. ) x2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *